Dom zdravlja Senta Boška Jugovića 6. 24400 Senta, 024 814 570
                        Kako izabrati lekara?

 
Dokumenti


Pravilnik


Zakon


Lista lekova


Preporuke


Odluku o dodeli ugovora