Dom zdravlja Senta Boška Jugovića 6. 24400 Senta, 024 814 570
                        Kako izabrati lekara?

 
Izvršena plaćanja po namenama


Oktobar 2018

Novembar 2018

Decembar 2018

Januar 2019