Dom zdravlja Senta Boška Jugovića 6. 24400 Senta, 024 814 570
                        Kako izabrati lekara?

 
Izvršena plaćanja po namenama


Januar 2019

Februar 2019

Mart 2019

Oktobar 2018

Novembar 2018

Decembar 2018