Dom zdravlja Senta Boška Jugovića 6. 24400 Senta, 024 814 570
                        Kako izabrati lekara?

 


Izvršena plaćanja po namenama


Jul 2023

Avgust 2023

Septembar 2023

April 2023

Maj 2023

Jun 2023

Januar 2023

Februar 2023

Mart 2023

 

Oktobar 2022

Novembar 2022

Decembar 2022

Jul 2022

Avgust 2022

Septembar 2022

April 2022

Maj 2022

Jun 2022

Januar 2022

Februar 2022

Mart 2022

 

Oktobar 2021

Novembar 2021

Decembar 2021

Jul 2021

Avgust 2021

Septembar 2021

April 2021

Maj 2021

Jun 2021

Januar 2021

Februar 2021

Mart 2021

 

Oktobar 2020

Novembar 2020

Decembar 2020

Jul 2020

Avgust 2020

Septembar 2020

April 2020

Maj 2020

Jun 2020

Januar 2020

Februar 2020

Mart 2020

 

Oktobar 2019

Novembar 2019

Decembar 2019

Jul 2019

Avgust 2019

Septembar 2019

April 2019

Maj 2019

Jun 2019

Januar 2019

Februar 2019

Mart 2019

 

Oktobar 2018

Novembar 2018

Decembar 2018